Verhoging ABU Loongebouw (per 2 juli 2018) en wettelijk minimumloon (per 1 juli 2018)

De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 1,84% voor het ABU-loongebouw afgesproken (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III). Deze verhoging gaat in per 2 juli 2018. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML*.

De loonsverhogingssystematiek is, zoals gebruikelijk, als volgt:

  1. De salarisbedragen uit het ABU-loongebouw die deel uitmaken van de CAO voor Uitzendkrachten 2017-2019 (artikel 28 lid 2) worden per 2 juli 2018 verhoogd met 1,84%. De verhoging van 1,84% is niet toegepast op de functiegroepen 1 t/m 3 in de Allocatiegroep (kolom I). Daarop is de verhoging van de WML-bedragen door het ministerie van SZW toegepast.
  2. De feitelijke bruto-uurlonen van uitzendkrachten worden per 2 juli 2018 verhoogd met 1,84%. Deze verhoging betreft alle uitzendkrachten die op 2 juli 2018 een lopende uitzendovereenkomst hebben met hun uitzendonderneming, behalve: a.  de uitzendkrachten op wie op 2 juli 2018 krachtens de cao de inlenersbeloning wordt toegepast; b.  de uitzendkrachten die op 2 juli 2018 een brutobeloning genieten conform de Kolom I functiegroep 1 t/m 3 van de ABU-beloning.