UITZENDEN

Met flexwerkers op uitzendbasis kunt u snel over goed en flexibel personeel beschikken. Met een maximale flexibiliteit voor u en voor de flexwerker, doordat de arbeidsovereenkomst te allen tijde beëindigd kan worden, beschikt u hiermee over de meest flexibele vorm van arbeid. De behoefte aan tijdelijk personeel kan zich manifesteren bij grote opdrachten maar ook bij ziekte’s of vakantieperiode’s. De voordelen van het inlenen van flexkrachten zijn naast eerdergenoemde flexibiliteit ook kostenbesparing, gemak en het risicomijding.

Het grote voordeel voor u als werkgever is dat u de diensten van een flexwerker alleen gebruikt als u ze echt nodig heeft. U betaalt ons hiervoor een vast uurtarief.

Hoe werkt dit praktisch? De flexwerker gaat bij u aan de slag en is bij 4Works in dienst. De flexwerker vult wekelijks een urenbriefje in dat door u ondertekend wordt. Op basis van dit urenbriefje wordt de flexwerker wekelijks betaald en ontvangt u een factuur. 4Works verzorgt de loonbetaling en de afdracht van loonbelasting en sociale premies, dat scheelt u veel werk.

4Works is gespecialiseerd in industrieel personeel voor de bouw- en metaalindustrie, maar ook voor andere bedrijfstakken leveren wij personeel.

Tot slot nog een opsomming van het voordeel dat u geniet als u van onze diensten gebruik maakt:

  • u heeft snel de beste mensen op de juiste plek
  • maximale flexibiliteit
  • alleen kosten voor daadwerkelijk gewerkte uren
  • gemak, geen risico’s en zorgen